Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

ZSP W ŁĄCZNIKU

 

 

1.

Rodzice odpowiadają za drogę dziecka z domu do wyznaczonego miejsca odjazdu a także za bezpieczeństwo dziecka podczas oczekiwania na przyjazd autobusu.

2.

Na autobus szkolny należy oczekiwać w wyznaczonym wcześniej miejscu zachowując ład i porządek.

3.

Wsiadać i wysiadać należy w sposób zorganizowany, dopiero po zezwoleniu opiekuna.

4.

Opiekun odpowiada za uczniów od momentu wejścia do autobusu.

5.

Zabrania się wsiadania do autobusu tylnymi drzwiami.

6.

W autobusie należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekuna i kierowcy.

7.

Po opuszczeniu autobusu należy w sposób bezpieczny i zorganizowany przechodzić na drugą stronę drogi wtedy, gdy droga będzie na tyle widoczna, aby bezpiecznie przejść (najlepiej po odjeździe autobusu).

8.

Opiekun ma obowiązek niedopuszczenia do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu.

9.

W nieprzewidywanych sytuacjach (np. zbyt długie spóźnienie autobusu) opiekun zawiadamia telefonicznie dyrektora szkoły.

10.

Zbiórkę uczniów i przejście spod szkoły do autobusu po lekcjach nadzoruje  wyznaczony opiekun.

11.

Za drogę powrotną dziecka z autobusu do domu odpowiedzialność biorą rodzice.

12.

Za wszelkie szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają winni uczniowie i ich rodzice.

13.

Doraźne zmiany w odjeździe autobusu są podawane do wiadomości uczniów.

 

14.

W przypadku nieobecności wyznaczonych opiekunów zastępstwo wyznacza dyrektor szkoły lub kierownik świetlicy.

15.

W razie wcześniejszego odebrania przez rodzica dziecka zobowiązany jest on powiadomić o tym fakcie wychowawcę świetlicy.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z ww. regulaminem:

 

Łącznik, dn. 22.09.2011r.

 

 

Aneks do Regulaminu Dowozu i Odwozu dzieci

 

  1. W przypadku spóźnień autobusów o opiece nad uczniami w klasach (z powodu nieobecności nauczycieli – opiekunów przewozu) decyduje dyrektor.
  2. W przypadku bardzo niskich temperatur i spóźnienia autobusów (15 minut) opiekun przewozu odsyła dzieci do domu.
  3. W przypadku nieobecności w pracy nauczycieli – opiekunów zastępstwa wyznacza dyrektor.