Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku szkolno–przedszkolnego polegającej na dostosowaniu pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem do obowiązujących standardów wyposażenia i użytkowania przy ul. Fabrycznej 4 b w Łączniku

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie.pdf (8,93MB)
SIWZ PDFSIWZ.pdf (6,20MB)
Załączniki

DOCZał.nr 1-formularz ofertowy- orginał.doc (67,50KB)

DOCZał.nr 2-ośw. art 22 o spełnieniu warunków-orginał.doc (28,00KB)

DOCZał.nr 3-ośw.art. 24 o braku podstaw do wykluczenia-orginał.doc (26,00KB)

DOCXZał.nr 4-informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx (14,20KB)

DOCZał.nr 5- wykaz robót budowlanych- orginał.doc (36,00KB)

DOCZał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w zamówieniu.doc (40,00KB)

DOCZał.nr 7-projekt umowy -orginał.doc (84,50KB)

DOCZał.nr 8-informacja o wykonawcach wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.doc (33,00KB)

PDFZał.nr 9 a-przedmiar_arch_bud.pdf (99,96KB)

PDFZał.nr 9 b-przedmiar_elektryka.pdf (114,92KB)

PDFZał.nr 9 c-przedmiar_sanitarka.pdf (125,34KB)

DOCZał.nr 9 d-kosztorys_ofertowy_wyposażenie_kuchni.doc (61,50KB)

PDFZał.nr 10 a_DODATKOWE_ZAŁOŻENIA_AZ01.pdf (290,51KB)

PDFZał.nr 10 b_Dane_ogólne.pdf (24,26KB)

PDFZał.nr 10 c_Informacja_bioz.pdf (53,14KB)

PDFZał.nr 10 d_Ekspertyza_techniczna.pdf (40,27KB)

PDFZał.nr 10 e_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (1,14MB)

PDFZał.nr 10 f_Opis_techniczny_arch_bud.pdf (107,94KB)

PDFZał.nr 10 g_Opis_techniczny_sanitarny.pdf (72,10KB)

PDFZał.nr 10 h_Opis_techniczny_elektryczny.pdf (10,20MB)

PDFZał.nr 10 i_Część rysunkowa architektoniczno-budowlana.pdf (779,68KB)

PDFZał.nr 10 j_Część rysunkowa sanitarna.pdf (1,20MB)

PDFZał.nr 10 k_Część rysunkowa elektryczna.pdf (13,02MB)

PDFZał.nr 11 a_WYPOSAŻENIE_Specyfikacja_mebli_kuchennych.pdf (34,09KB)

PDFZał.nr 11 b_WYPOSAŻENIE_rodzaje.pdf (36,51KB)

PDFZał.nr 11 c_WYPOSAŻENIE_przykład_stół_taboret.pdf (56,31KB)

Informacja o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (437,96KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie (707,09KB)