Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

 

2024
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2024
2023-01-11
zatwierdzenia wyników klasyfikacji 
za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024
PDFUCHWAŁA NR 01 2024.pdf (62,96KB)

 

2023
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2023
2023-01-26
zatwierdzenia wyników klasyfikacji 
za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023
PDFUCHWAŁA NR 01 2023.pdf (63,39KB)
2 2/2023
2023-06-19
zatwierdzenia wyników klasyfikacji 
końcowo rocznej za rok szkolny 2022/2023
PDFUCHWAŁA NR 02 2023.pdf (62,73KB)
3 3/2023
2023-08-30
wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia 
w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024
PDFUCHWAŁA NR 03 2023.pdf (72,03KB)
4 4/2023
2023-08-30
opinii programów nauczania przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi szkoły PDFUCHWAŁA NR 04 2023.pdf (81,65KB)
5 5/2023
2023-08-30
zatwierdzenia planu pracy szkoły 
w roku szkolnym  2023/2024
PDFUCHWAŁA NR 05 2023.pdf (60,15KB)
6 6/2023
2023-09-12
zmian w Statucie szkoły 
w roku szkolnym  2023/2024
PDFUCHWAŁA NR 06 2023.pdf (73,45KB)
7 7/2023
2023-11-21
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu
 Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 07 2023.pdf (58,09KB)
8 8/2023
2023-11-21
przyjęcia jednolitego tekstu
 Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 08 2023.pdf (77,87KB)

 

 

2022
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2022
2022-01-27
zatwierdzenia wyników klasyfikacji 
za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022
PDFUCHWAŁA NR 01 2022.pdf (55,95KB)
2 2/2022
2022-05-19
wytypowania dwóch przedstawicieli 
Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej 
PDFUCHWAŁA NR 02 2022.pdf (59,56KB)
3 3/2022
2022-06-20
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2021/2022 PDFUCHWAŁA NR 03 2022.pdf (61,55KB)
4 4/2022    
5 5/2022
2022-09-15
zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 PDFUCHWAŁA NR 05 2022.pdf (113,22KB)
6 6/2022
2022-09-15
zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 PDFUCHWAŁA NR 06 2022.pdf (113,04KB)
7 7/2022
2022-09-15
przyjęcia jednolitego tekstu
Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 07 2022.pdf (51,77KB)
8 8/2022
2022-09-15
opinii dotyczącej powierzenia stanowiska Wicedyrektora Zespołu PDFUCHWAŁA NR 08 2022.pdf (95,20KB)
9 9/2022
2022-09-15
opinii programów nauczania przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi szkoły  PDFUCHWAŁA NR 09 2022.pdf (77,09KB)
10 10/2022
2022-09-15
opinii przy ustalaniu  przez dyrektora zestawu podręczników 
i materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz  materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
PDFUCHWAŁA NR 10 2022.pdf (56,96KB)

 

2021
Lp. Nr uchwały
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2021
2021-01-28
zatwierdzenia wyników klasyfikacji
za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021
PDFUCHWAŁA nr 01 2021.pdf (62,28KB)
2 2/2021
2021-02-04
wprowadzenia zmian
do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 02 2021.pdf (62,45KB)
3 3/2021
2021-06-21
zatwierdzenia wyników klasyfikacji 
końcowo rocznej za rok szkolny 2020/2021
PDFUCHWAŁA NR 03 2021.pdf (63,26KB)
4 4/2021
2021-02-04
zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych 
i klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2020/2021
PDFUCHWAŁA NR 04 2021.pdf (58,45KB)
5 5/2021
2021-02-04
wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia 
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
PDFUCHWAŁA NR 05 2021.pdf (54,07KB)
6 6/2021
2021-09-09
wprowadzenia zmian
do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 06 2021.pdf (90,67KB)
6 7/2021
2021-09-09
zaopiniowania Szkolnego Zestawu Programów
Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 07 2021.pdf (59,43KB)

 

2020
Lp. Nr uchwały
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2020
2020-04-15
zatwierdzenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 012020.pdf (58,10KB)
2 2/2020
2020-06-22
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2019/2020 PDFUCHWAŁA NR 022020.pdf (56,92KB)
3 3/2020
2020-08-25
wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 PDFUCHWAŁA NR 032020.pdf (53,42KB)
4 4/2020
2020-08-31
zaopiniowania Szkolnego Zestawu Programów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 042020.pdf (73,25KB)
5 5/2020
2020-09-10
wprowadzenia zmian
do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 052020.pdf (59,28KB)
6 6/2020
2020-12-17
wstępnych założeń do projektu planu finansowego
na 2021 rok
PDFUCHWAŁA NR 062020.pdf (53,28KB)

 

2019
Lp. Nr uchwały
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2019
2019-01-24
zatwierdzenia wyników klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 PDFUCHWAŁA NR 1 2019.pdf (58,02KB)
2 2/2019
2019-06-13
wydłużenia okresu nauki PDFUCHWAŁA NR 2 2019.pdf (53,05KB)
3 3/2019
2019-06-13
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2018/2019 PDFUCHWAŁA NR 3 2019.pdf (58,71KB)
4 4/2019
2019-08-30
zatwierdzenia wyników klasyfikacji egzaminów poprawkowych za rok szkolny 2018/2019 PDFUCHWAŁA NR 4 2019.pdf (66,89KB)
5 5/2019
2019-08-30
wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 PDFUCHWAŁA NR 5 2019.pdf (53,40KB)
6 6/2019
2019-09-11
zaopiniowania Szkolnego Zestawu Programów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 6 2019.pdf (52,75KB)
7 7/2019
2019-09-11
wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 7 2019.pdf (52,20KB)
8 8/2019
2019-09-11
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 8 2019.pdf (51,84KB)
9 9/2019
2020-01-30
zatwierdzenia wyników klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 PDFUCHWAŁA NR 9 2019.pdf (56,31KB)

 

2018
Lp. Nr uchwały
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2018
2018-01-10
zatwierdzenia wyników klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 PDFUCHWAŁA NR 1 2018.pdf (58,10KB)
2 2/2018
2018-01-31
zaopiniowania projektu finansowego PDFUCHWAŁA NR 2 2018.pdf (52,19KB)
3 3/2018
2018-03-21
w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 PDFUCHWAŁA NR 3 2018.pdf (52,51KB)
4 4/2018
2018-06-18
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2017/2018 PDFUCHWAŁA NR 4 2018.pdf (76,81KB)

5

5/2018
2018-08-31

zaopiniowania tygodniowego planu zajęć od 01.09.2018

PDFUCHWAŁA NR 5 2018.pdf (71,68KB)
6 6/2018
2018-08-13

zaopiniowania tygodniowych planów zajęć od 17.09.2018

PDFUCHWAŁA NR 6 2018.pdf (72,18KB)
7 7/2018
2018-09-13
zaopiniowania Szkolnego Zestawu Programów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 7 2018.pdf (71,50KB)
8 8/2018
2018-09-27

wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

PDFUCHWAŁA NR 8 2018.pdf (70,90KB)
PDFZałącznik nr 1 - Ocenianie wewnątrzszkolne.pdf (436,34KB)
9 9/2018
2018-12-13
zaopiniowania projektu finansowego PDFUCHWAŁA NR 9 2018.pdf (52,78KB)

 

2017
Lp. Nr uchwały
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2017
2017-01-23
zatwierdzenia wyników klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 PDFUCHWAŁA NR 1 2017.pdf (57,52KB)
2 2/2017
2017-01-23
zaopiniowania projektu finansowego PDFUCHWAŁA NR 2 2017.pdf (51,93KB)
3 3/2017
2017-02-06
wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 3 2017.pdf (51,32KB)
4 4/2017
2017-04-06
zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 PDFUCHWAŁA NR 4 2017.pdf (51,60KB)
5 5/2017
2017-04-10
zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 PDFUCHWAŁA NR 5 2017.pdf (51,65KB)
6 6/2017
2017-05-22
zaopiniowania odwołania kierownika świetlicy PDFUCHWAŁA NR 6 2017.pdf (52,06KB)
7 7/2017
2017-08-31
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2016/2017 PDFUCHWAŁA NR 7 2017.pdf (57,62KB)
8 8/2017
2017-09-01
zatwierdzenia wyników klasyfikacji egzaminów poprawkowych za rok szkolny 2016/2017 PDFUCHWAŁA NR 8 2017.pdf (60,62KB)
9 9/2017
2017-09-01
opinii dotyczącej powierzenia stanowiska Wicedyrektora Zespołu PDFUCHWAŁA NR 9 2017.pdf (51,32KB)
10 10/2017
2017-09-01
wprowadzenia na terenie placówki innowacji pedagogicznej PDFUCHWAŁA NR 10 2017.pdf (58,33KB)
11 11/2017
2017-09-01
zaopiniowania propozycji przydziału czynności na rok szkolny 2017/2018 PDFUCHWAŁA NR 11 2017.pdf (52,66KB)
12 12/2017
2017-09-14
zaopiniowania tygodniowego planu zajęć od 01.09.2017 PDFUCHWAŁA NR 12 2017.pdf (52,73KB)
13 13/2017
2017-09-14
zaopiniowania Szkolnego Zestawu Programów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 13 2017.pdf (53,43KB)
14 142017
2017-10-11
wprowadzenia zmian do statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 14 2017.pdf (52,12KB)
15 15/2017
2017-10-11
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łączniku
PDFUCHWAŁA NR 15 2017.pdf (51,72KB)

 

2016
Lp. Nr uchwały z dnia w sprawie do pobrania
1 1/2016
2016-01-25
zatwierdzenia wyników klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 PDFUCHWAŁA NR 1 2016.pdf (57,41KB)
2 2/2016
2016-04-25
wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 2 2016.pdf (50,88KB)
3 3/2016
2016-04-25
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA NR 3 2016.pdf (50,06KB)
4 4/2016
2016-06-20
zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej za rok szkolny 2015/2016 PDFUCHWAŁA NR 4 2016.pdf (57,28KB)
5 5/2016
2016-09-14
wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFUCHWAŁA nr 5 2016.pdf (51,90KB)