Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

 

2024
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2024
2024-01-02
wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników
Niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku

PDFZARZĄDZENIE NR 01 2024.pdf (72,36KB)

PDFREGULAMIN WYNAGRADZANIA 2024.pdf (145,46KB)

2 2/2024
2024-02-14
powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 PDFZARZĄDZENIE NR 02 2024.pdf (65,97KB)
3 3/2024
2024-02-14
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. F. J. Roboty 
w Łączniku oraz Szkoły Filialnej w Pogórzu na rok szkolny 2024/2025
PDFZARZĄDZENIE NR 03 2024.pdf (67,26KB)
4 4/2024
2024-02-14
wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 04 2024.pdf (177,92KB)
5 5/2024
2024-03-12
powołania zespołu egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty PDFZARZĄDZENIE NR 05 2024.pdf (93,35KB)

 

2023
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2023
2023-01-02
wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PDFZARZĄDZENIE NR 01 2023.pdf (51,54KB)
PDFREGULAMIN ZFŚS 2023.pdf (158,80KB)
2 2/2023
2023-01-02
ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 02 2023.pdf (64,56KB)
3 3/2023
2023-02-14
powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 PDFZARZĄDZENIE NR 03 2023.pdf (65,24KB)
4 4/2023
2023-02-14
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. F. J. Roboty 
w Łączniku oraz Szkoły Filialnej w Pogórzu na rok szkolny 2023/2024
PDFZARZĄDZENIE NR 04 2023.pdf (66,70KB)
5 5/2023
2023-05-31
odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 05 2023.pdf (90,82KB)
6 6/2023
2023-06-13
powołania Komisji Socjalnej PDFZARZĄDZENIE NR 06 2023.pdf (60,18KB)
7 7-2023
2023-07-24
 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 07 2023.pdf (157,08KB)
8 8/2023
2023-08-30
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w trakcie jego nieobecności i wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę PDFZARZĄDZENIE NR 08 2023.pdf (64,27KB)
9 9/2023
2023-08-30
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 09 2023.pdf (63,83KB)
10 10/2023
2023-08-30
wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej 
i wysokości opłat za posiłki 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 10 2023.pdf (140,81KB)
11 11/2023
2023-08-30
wprowadzenia dziennika elektronicznego w proces dydaktyczno-wychowawczy 
w Publicznym Przedszkolu w Łączniku z oddziałami zamiejscowymi w Brzeźnicy, Chrzelicach i w Pogórzu
PDFZARZĄDZENIE NR 11 2023.pdf (83,91KB)
12 12/2023
2023-10-12
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 12 2023.pdf (63,43KB)

 

2022
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2022
2022-01-27
trybu nauczania zdalnego
 w dniach od 27.01.2022 do końca ferii zimowych
PDFZARZĄDZENIE NR 01 2022.pdf (72,50KB)
2 2/2022
2022-02-21
organizacji pracy szkoły od dnia 21 lutego 2022r. oraz procesu dydaktycznego w klasach V-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 02 2022.pdf (76,89KB)
3 3/2022
2022-02-21
powołania Komisji Rekrutacyjnej PDFZARZĄDZENIE NR 03 2022.pdf (69,10KB)
4 4/2022
2022-03-07
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Filipa Jakuba Roboty w Łączniku na rok szkolny 2022/2023 PDFZARZĄDZENIE NR 04 2022.pdf (55,09KB)
5 5/2022
2022-09-15
powierzenia obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 05 2022.pdf (135,33KB)
6 6/2022
2022-09-15
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 06 2022.pdf (96,05KB)
7 7/2022
2022-09-15
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 07 2022.pdf (95,38KB)
8 8/2022
2022-09-15
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 08 2022.pdf (96,28KB)
9 9/2022
2022-11-10
organizacji zajęć w dniu 10 listopada 2022r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 09 2022.pdf (52,99KB)
10 10/2022
2022-12-21
organizacji zajęć w dniu 22 grudnia 2022r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 10 2022.pdf (51,62KB)
11 11/2022
2022-12-21
procedury badania stanu kontroli zarządczej PDFZARZĄDZENIE NR 11 2022.pdf (120,88KB)

 

2021
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2021
2021-01-18
zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe w dniach od 18.01.2021 do 31.01.2021 r. PDFZARZĄDZENIE NR 1 2021.pdf (74,03KB)
2 2/2021
2021-01-29
wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania ze stołówki
szkolnej i wysokości opłat za posiłki
PDFZARZĄDZENIE NR 02 2021.pdf (77,96KB)
3 3/2021
2021-02-01
trybu nauczania  hybrydowego
 w dniach od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 3 2021.pdf (73,64KB)
4 4/2021
2021-02-22
powołania Komisji Rekrutacyjnej PDFZARZĄDZENIE NR 04 2021.pdf (57,33KB)
5 5/2021
2021-02-22
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Filipa Jakuba
Roboty w Łączniku oraz Szkoły Filialnej w Pogórzu na rok szkolny 2021/2022
PDFZARZĄDZENIE NR 05 2021.pdf (61,59KB)
6 6/2021
2021-02-22
wprowadzenia Regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka
STOPEREK.PL w Publicznym Przedszkolu w Łączniku wraz z oddziałami
zamiejscowymi w Brzeźnicy, Chrzelicach oraz w Pogórzu
PDFZARZĄDZENIE NR 06 2021.pdf (125,30KB)
7 7/2021
2021-02-22
trybu nauczania hybrydowego
w dniach od 15.02.2021 do 26.02.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 07 2021.pdf (74,42KB)
8 8/2021
2021-03-01
trybu nauczania hybrydowego
w dniach od 01.03.2021 do 12.03.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 07 2021.pdf (74,42KB)
9 9/2021
2021-03-12
trybu nauczania hybrydowego
w dniach od 15.03.2021 do 28.03.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 08 2021.pdf (70,62KB)
10 10/2021
2021-03-22
zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie zdalne
w dniach od 22.03.2021 do 09.04.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 10 2021.pdf (72,60KB)
11 11/2021
2021-03-26
czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Łączniku 
wraz z oddziałami zamiejscowymi  
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDFZARZĄDZENIE NR 11 2021.pdf (57,02KB)
12 12/2021
2021-04-12
trybu nauczania zdalnego
 w dniach od 12.04.2021 do 16.04.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 12 2021.pdf (72,55KB)
13 13/2021
2021-04-12
czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Łączniku 
wraz z oddziałami zamiejscowymi  
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDFZARZĄDZENIE NR 13 2021.pdf (57,04KB)
14 14/2021
2021-04-26
trybu nauczania zdalnego
 w dniach od 26.04.2021 do 02.05.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 14 2021.pdf (72,87KB)
15 15/2021
2021-04-30
trybu nauczania hybrydowego
w dniach od 04.05.2021 do 14.05.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 15 2021.pdf (70,12KB)
16 16/2021
2021-05-13
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 16 2021.pdf (54,15KB)
17 17/2021
2021-05-17
trybu nauczania  hybrydowego
 w dniach od 17.05.2021 do 31.05.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 17 2021.pdf (77,91KB)
18 18/2021
2021-05-17
wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy nauczycieli  oraz pracowników niepedagogicznych  za pomocą kart  STOPEREK 
w Publicznym Przedszkolu w Łączniku wraz z oddziałami zamiejscowymi 
w Brzeźnicy, Chrzelicach oraz w Pogórzu
PDFZARZĄDZENIE NR 18 2021.pdf (80,47KB)
19 19/2021
2021-09-06
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 19 2021.pdf (61,40KB)
20 20/2021 powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 20 2021.pdf (60,09KB)
21 21/2021
2021-10-04
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 21 2021.pdf (53,54KB)
22 22/2021
2021-12-16
trybu nauczania zdalnego
 w dniach od 20.12.2021 do 09.01.2021 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 22 2021.pdf (79,36KB)
23 23/2021
2021-12-22
ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji i obsługi 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 23 2021.pdf (65,95KB)
24 24/2021
2021-09-01
wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej
i wysokości opłat za posiłki
PDFZARZĄDZENIE NR 24 2021.pdf (129,37KB)

 

2020
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2020
2020-03-11
zawieszenia zajęć
                                                                                                                                                          
PDFZARZĄDZENIE nr 1 2020.pdf (54,71KB)
2 2/2020
2020-03-23
zawieszenia zajęć PDFZARZĄDZENIE nr 2 2020.pdf (53,37KB)
3 3/2020
2020-03-23
sposobu organizacji funkcjonowania placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 PDFZARZĄDZENIE nr 3 2020.pdf (77,22KB)
4 4/2020
2020-04-08
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Filipa Jakuba Roboty w Łączniku na rok szkolny 2020/2021 PDFZARZĄDZENIE nr 4 2020.pdf (55,95KB)
5 5/2020
2020-04-20
powołania Komisji Rekrutacyjnej PDFZARZĄDZENIE nr 5 2020.pdf (44,51KB)
6 6/2020
2020-05-06
czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Łączniku 
wraz z oddziałami zamiejscowymi  
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
PDFZARZĄDZENIE NR 6 2020.pdf (59,79KB)
7 7/2020
2020-06-05
zawieszenia zajęć PDFZARZĄDZENIE NR 7 2020.pdf (54,66KB)
8 8/2020
2020-08-25
powołania Zespołu do spraw wdrażania procedur bezpieczeństwa 
i kształcenia na odległość w związku z  COVID-19
PDFZARZĄDZENIE nr 8 2020.pdf (56,31KB)
9 9/2020
2020-10-05

powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku

PDFZARZĄDZENIE nr 9 2020.pdf (52,83KB)
10 10/2020
2020-10-23
zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe w dniach od 26.10.2020 do 08.11.2020 r. PDFZARZĄDZENIE nr 10 2020.pdf (75,13KB)
11 11/2020
2020-11-06
zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie zdalne
w dniach od 09.11.2020 do 29.11.2020 r.
PDFZARZĄDZENIE nr 11 2020.pdf (78,47KB)
12 12/2020
2020-12-01
zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie zdalne
w dniach od 01.12.2020 do 22.12.2020 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 12 2020.pdf (75,93KB)
13 13/2020
2020-12-23
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130.000 złotych
PDFZARZĄDZENIE NR 13 2020.pdf (80,21KB)

 

2019
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2019
2019-06-18
organizacji zakończenia roku szkolnego w dniu 19.06.2019 r. PDFZARZĄDZENIE NR 1 2019.pdf (57,57KB)
2 2/2019
2019-09-05
organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Szkolnych PDFZARZĄDZENIE NR 2 2019.pdf (62,00KB)
3 3/2019
2019-09-06
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 3 2019.pdf (54,76KB)
4 4/2019
2019-10-09
organizacji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14.10.2019 r. PDFZARZĄDZENIE NR 4 2019.pdf (72,43KB)
5 5/2019
2019-12-12
organizacji dnia 20 grudnia 2019 roku PDFZARZĄDZENIE NR 5 2019.pdf (54,53KB)

 

2018
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników
Niebędących Nauczycielami Zatrudnionymi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 1 2018.pdf (109,02KB)
2 2/2018 w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie
Wielkopostnych Rekolekcji Szkolnych
PDFZARZĄDZENIE NR 2 2018.pdf (63,87KB)
3 3/2018 powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia PDFZARZĄDZENIE NR 3 2018.pdf (59,50KB)
4 4/2018
2018-06-21
organizacji zakończenia roku szkolnego w dniu 22.06.2018 r. PDFZARZĄDZENIE NR 4 2018.pdf (57,52KB)
5 5/2018
2018-06-27
wyznaczenia nauczyciela do wykonywania zadań w celu prawidłowego funkcjonowania placówki w okresie wakacji PDFZARZĄDZENIE NR 5 2018.pdf (49,29KB)
6 6/2018
2018-08-20
wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

PDFZARZĄDZENIE NR 6 2018.pdf (372,54KB)

PDFREGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 000 EURO.pdf (94,23KB)

7 7/2018
2018-09-03
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 7 2018.pdf (54,31KB)
8 8/2018
2018-09-11
wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki PDFZARZĄDZENIE NR 8 2018.pdf (95,41KB)

 

 

2017
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2017
2017-01-04
wynajmu i użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 1 2017.pdf (121,51KB)
2 2/2017
2017-03-20
organizacji pracy szkoły w czasie Wielkopostnych Rekolekcji Szkolnych PDFZARZĄDZENIE NR 2 2017.pdf (54,95KB)
3 3/2017
2017-03-21
organizacji zajęć w dniu 21 marca 2017r  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku - Publicznym Gimnazjum w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 3 2017.pdf (53,48KB)
4 4/2017
2017-04-27
wprowadzenia Polityki Antymobbingowej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 4 2017.pdf (56,33KB)
5 5/2017
2017-04-27
wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 5 2017.pdf (54,71KB)
6 6/2017
2017-04-27
wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 6 2017.pdf (76,43KB)
7 7/2017
2017-04-28
wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki PDFZARZĄDZENIE NR 7 2017.pdf (70,11KB)
8

8/2017
2017-09-01

powierzenia obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 8 2017.pdf (72,37KB)
9 9/2017
2017-09-22
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju PDFZARZĄDZENIE NR 9 2017.pdf (52,86KB)
10 10/2017
2017-09-27
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju PDFZARZĄDZENIE NR 10 2017.pdf (54,04KB)
11 11/2017
2017-09-27
regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 11 2017.pdf (73,59KB)
12 12/2017
2017-09-27
wprowadzenia aneksu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łączniku
PDFZARZĄDZENIE NR 12 2017.pdf (49,87KB)
13 13/2017
2017-10-17
powołania Komisji Socjalnej PDFZARZĄDZENIE NR 13 2017.pdf (54,95KB)
14 14/2017
2017-11-06
wyznaczenia nauczyciela do wykonywania zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę
PDFZARZĄDZENIE NR 14 2017.pdf (48,38KB)

 

2016
Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie do pobrania
1 1/2016
2016-03-02
organizacji pracy szkoły w czasie Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych PDFZARZĄDZENIE NR 1 2016.pdf (54,05KB)
2 2/2016
2016-04-25
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 2 2016.pdf (68,67KB)
3 3/2016
2016-04-22
wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 3 2016.pdf (74,33KB)
4 4/2016
2016-06-20
organizacji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.2016 r. PDFZARZĄDZENIE NR 4 2016.pdf (54,50KB)
5 5/2016
2016-08-31
odwołania wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 5 2016.pdf (59,93KB)
6 6/2016
2016-09-05
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 6 2016.pdf (54,11KB)
7 7/2016
2016-09-05
powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 7 2016.pdf (53,02KB)
8 8/2016
2016-10-11
organizacji zajęć w dniu 14 października 2016 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku PDFZARZĄDZENIE NR 8 2016.pdf (54,56KB)