Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku

 

Adres 48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4a                                  
Numer telefonu/faksu 77 437 12 92
NIP 755-19-28-948
BIP www.bip.zsplacznik.biuletyn.info
WWW zsplacznik.pl
E-mail
Dyrektor Anna Stankala
Inspektor Ochrony Danych Sławomir Szmulik

 

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Łączniku:

 

Publiczne Przedszkole w Łączniku

Adres 48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4a
Numer telefonu/faksu 77 4376 378
Oddziały zamiejscowe Brzeźnica 9
Chrzelice 177
Pogórze 163

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w  Łączniku z klasami I-VIII

Adres 48-220 Łącznik, ul. Fabryczna 4a
Numer telefonu/faksu 77 4371 292

 

 

 

wraz z:

Filią Szkoły  w Pogórzu z klasami I-III

Adres 48-220 Łącznik, Pogórze 162
Numer telefonu/faksu 77 4375 424

 

 

 

Organ prowadzący: Gmina Biała

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Opolski Kurator Oświaty