Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część załączników w formacie PDF występuje jako skany dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Magdalena Sobczak.
 • E-mail: psplacznik@o2.pl
 • Telefon: 77 4376 325

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
 • Adres: ul. Fabryczna 4a, 48-220 Łącznik
 • E-mail: psplacznik@o2.pl
 • Telefon: 77 4376 325

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Filipa Roboty  ul. Fabryczna 4a oraz 4b, 48-220 Łącznik. 

Na zespół składają się dwa odrębne budynki. W jednym znajduje się szkoła podstawowa, a w drugim szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole.

Do pierwszego budynku 4a prowadzą 2 wejścia.  Jedno główne, drugie boczne. Do obu wejść nie prowadzą schody. W budynku schody znajdują się w trzech miejscach, za głównymi drzwiami wejściowymi z prawej strony, za drzwiami bocznymi po lewej stronie oraz w środku budynku. Schody prowadzą na piętro. W budynku nie ma windy. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. . Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły jest parking znajdujący się przy wejściu bocznym. Nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do drugiego budynku 4b prowadzą dwa wejścia. Do jednego z wejść  prowadzą jeden stopień. Schody znajdują się w środku budynku. W budynku nie ma windy. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. . Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty  Filia Szkoły w Pogórzu , 48-220 Łącznik.
W budynku znajduje się filia szkoły podstawowej oraz przedszkole.

Do budynku prowadzą 2 wejścia.  Do placu szkolnego prowadzi jeden stopień. Do wejścia przedszkolnego prowadzą 3 stopniowe schody. W środku budynku  schody znajdują się w dwóch miejscach, za drzwiami wejściowymi na wprost, które prowadzą na piętro oraz drugie, które prowadza do toalety. W budynku nie ma windy. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły nie ma parkingu.

 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Brzeźnicy, Brzeźnica 9.

Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą 2 stopniowe schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie przedszkola nie ma parkingu.

 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach, Chrzelice 177. 

Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą 4 stopniowe schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie przedszkola nie ma parkingu.

 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.